• Op zoek naar een beëdigde tolk Frans?

Tolk Frans | Christine Monnet

Wat heb ik u te bieden?

Tolktechnieken

 • Consecutief tolken
 • Gesprekstolken
 • Simultaan tolken
 • Fluistertolken

Specialisaties

 • Asielprocedures en vreemdelingenrecht
 • Strafrecht
 • Ontwikkelingssamenwerking
 • Mensenrechten
 • Kinderarbeid

Setting

 • Internationale training
 • Internationale meeting
 • Beurzen en evenementen
 • Rondleidingen
 • Voortgangsgesprekken

Tolken Frans – Nederlands


Als beëdigd tolk Frans – Nederlands verleen ik tolkdiensten aan uiteenlopende partijen: commerciële bedrijven, non-profit organisaties, overheidsinstellingen, de advocatuur, notarissen, de rechtbank, maatschappelijke organisaties etc. Ik heb ervaring met consecutief en simultaan tolken, fluister- en gesprekstolken. Tolken op locatie (in Amsterdam of daar buiten), tolken met gebruik van een fluisterset, telefonische tolkdiensten; het is allemaal mogelijk.

Meer informatie

Tolken of Vertalen?

Tolken is niet hetzelfde als vertalen, maar de twee termen worden dikwijls door elkaar gehaald. In beide gevallen is er sprake van een vertaling, alleen vertaalt een vertaler schriftelijke documenten achter zijn computer en vertaalt een tolk mondeling meestal live op locatie. Sommige vertalers doen ook tolkwerk en andersom, maar dat hoeft niet altijd zo te zijn. Als beëdigd tolk Frans – Nederlands ben ik uitsluitend werkzaam als tolk en alleen inzetbaar voor mondelinge vertaaldiensten.

Meer informatie

Taaltrainingen

Naast het tolken ben ik actief als taaltrainer voor zowel de Franse als de Nederlandse taal. Op dit moment geef ik groepslessen en privélessen aan bedrijven en particulieren. Mijn weekschema is afwisselend en flexibel en per aanvraag bekijk ik wat de mogelijkheden zijn. Ik kan mijn lessen en methodes geheel afstemmen op jouw persoonlijke wensen. Twijfel niet om contact op te nemen voor een op maat gemaakt aanbod!

Begin hier

Wie is Christine Monnet?

Internationale organisaties, verschillende talen en culturen, goede doelen, maatschappelijke vraagstukken, de Franse taal, Frankrijk… Deze elementen vond ik altijd al leuk en kan ik vandaag de dag combineren in mijn huidige werk als Frans-Nederlandse tolk en taaltrainer. Sinds oktober 2013 ben ik werkzaam als freelancer vanuit mijn woonplaats Amsterdam.
Ik heb een achtergrond in International Business en Internationale Betrekkingen en in 2014 behaalde ik het diploma van de tolkenopleiding Frans aan de ITV Hogeschool te Utrecht. Op 1 juni 2015 ben ik beëdigd door de rechtbank in Amsterdam en sindsdien sta ik ingeschreven in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv) onder nummer 5406.

Mijn profiel