Overleg tolken en vertalers in Tweede Kamer krijgt vervolg

Nieuwsbericht op de website van ZZP Nederland, 20 februari 2020

Klik hier voor de link naar het artikel

Het commissieoverleg in de Tweede Kamer van 19 februari met minister Grapperhaus over Registertolken en -vertalers krijgt binnenkort een vervolg in een Plenaire Vergadering van de Tweede Kamer. De commissieleden waren niet tevreden met de uitleg van minister Grapperhaus over zijn plan “Tolken in de Toekomst”. SP-Kamerlid Michiel van Nispen wil een motie indienen, waarover moet worden gestemd.

Tolken trokken massaal naar Den Haag

Er waren maar liefst drie vergaderzalen nodig voor de bijna 500 Registertolken en -vertalers, die het overleg persoonlijk wilden bijwonen. Een grote groep kon pas later worden toegelaten, omdat het Tweede Kamergebouw overvol dreigde te raken. Het overleg kon bovendien in het hele land via de streaming worden gevolgd door alle belanghebbenden. “Deze massale opkomst laat zien, dat het de actievoerende tolken en vertalers echt menens is”, zegt voorzitter Maarten Post van stichting ZZP Nederland.

De minister kon de commissie niet overtuigen

Minister Grapperhaus kon de kritiek van de parlementsleden niet weerleggen. Zo kon hij niet verklaren waarom de tarieven in de afgelopen 40 jaar niet zijn geïndexeerd, waardoor ze in feite uiteindelijk zijn gehalveerd. Tevens kon hij zijn minimumtarief, dat vele malen te laag is in relatie met de verantwoordelijkheden en het afbreukrisico van Registertolken en -vertalers in de rechtspraak, niet geloofwaardig onderbouwen. De opmerking, dat de Registertolken en -vertalers hem dankbaar zouden moeten zijn voor dit tarief, oogstte enig geroezemoes vanaf de publieke tribune.

De commissieleden kregen geen helder antwoord op de vraag, waarom de minister de kwaliteit van de rechtsgang wil verslechteren door ongekwalificeerden (B2) op te nemen in het Register beëdigde tolken en vertalers (Rbtv). Met name van de zijde van strafrechtadvocaten wordt gewaarschuwd voor fatale fouten door ongekwalificeerde tolken en vertalers, waardoor de rechtsbescherming van burgers kan worden beschadigd. Lees hier twee open brieven (brief 1, brief 2, pdf) van strafrechtadvocaten die de minister willen waarschuwen.

De minister vindt aanbestedingssysteem zelf ook geen goede oplossing

Uiteindelijk gaf de minister toe, dat hijzelf “ook niet zit te wachten op de aanbestedingssystematiek” die hij wil invoeren, maar dat dit vanuit Europa is opgelegd. De slechte ervaringen met deze aanbestedingssystematiek in o.a. het Verenigd Koninkrijk en Denemarken zijn voor de minister blijkbaar geen aanleiding om het plan te heroverwegen. Er kwam ook geen verklaring voor het feit, dat er in Duitsland wel een werkbare regeling wordt toegepast.

Registertolken en -vertalers blijven strijdbaar

De Registertolken en -vertalers blijven van mening, dat de invoering van het plan “Tolken in de Toekomst” moet worden heroverwogen en dat er met inbreng van het werkveld moet worden gezocht naar werkbare oplossingen.